Josse de Voogd

Veelzijdig specialist op het raakvlak van Ruimte, Politiek en Samenleving

Naar publicaties

 

                                                                   

PhotobucketProfile & electoral map of Europe

For more information in English about my profile, the electoral maps of Europe I made and the original article about, please see this page.

Profiel

Het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving, dat is mijn grote passie. Het verkennen, onderzoeken en mede vormgeven hiervan mijn ambitie. Dankzij mijn brede achtergrond, uitgebreide kennis, een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en sterk inlevingsvermogen, kan ik ruimtelijke en politieke thema’s vanuit heel verschillende invalshoeken bekijken. Met mijn creativiteit, enthousiasme en gedrevenheid zet ik graag nieuwe thema’s ‘op de kaart’.   

Als zelfstandig onderzoeker en publicist ben ik beschikbaar voor uiteenlopende werkzaamheden. Te denken valt aan het schrijven van een artikel, het geven van een lezing, het meewerken aan een verkiezingscampagne of het uitvoeren van een onderzoeksproject. Mijn CV is hier te vinden.

   Geografie en stemgedrag

De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in electorale geografie, een in Nederland nog relatief onontgonnen vakgebied. Welke verschillen in stemgedrag zijn er tussen steden, wijken en regio’s en waarom? Hoe verandert dit door ontwikkelingen als suburbanisatie, gentrification, ontkerkelijking en krimp? Met mijn onderzoek heb ik veel aandacht gekregen vanuit de media, wetenschap, politiek en overheid. Mijn werk leidde tot een veelheid aan publicaties en presentaties voor heel uiteenlopende organisaties. Van ministeriële kenniskamers tot lokale protestpartijen, van universiteiten tot het journaal en van woningcorporaties tot de gerenommeerde internationale media. Een uitgebreid overzicht van alle artikelen, interviews en andere activiteiten is te vinden via deze link.

Boek ‘Bakfietsen en rolluiken; De electorale geografie van Nederland’ (2011)

Photobucket

GroenLinks is sterk in buurten met veel bakfietsen en ja-neestickers op de brievenbussen, terwijl de PVV het goed doet in wijken met veel rolluiken. De traditionele Bible Belt heeft gezelschap gekregen van de progressieve Green Belt. En verkiezingen, die win je in Brabant en Zuid-Holland. In dit boek, geschreven in opdracht van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, geef ik een overzicht van de electorale geografie van Nederland, op zowel het landelijke als het lokale niveau. Naast traditionele factoren als religie en sociaal-economische positie, spelen ook culturele- en leefstijlkenmerken een belangrijke bij het stemgedrag. Op de kaart worden deze zichtbaar als tegenstelling tussen gebieden met veel hoger- of juist lager opgeleiden, tussen groei- en krimpgebieden, tussen de compacte stad en de suburbs, en tussen wijken met veel bakfietsen of rolluiken.           Het boek is uitverkocht, een digitale versie is beschikbaar op verzoek.                                 

Boek ‘Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat’ (2012)

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken schreef ik het artikel ‘Veelkleurig Nederland: electorale geografie brengt politieke verdeeldheid in kaart’ voor de essaybundel ‘Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat, Nieuwe kansen voor overheid en samenleving’. Te bestellen via Bol.com.

Publicatie ‘De kloof is wit’ (2012)

In samenwerking met De Volkskrant werkte ik aan de publicatie ‘De kloof is wit’ . De verkorte online versie ‘De bakfietsende GroenLinkser kent wel een arme allochtoon maar geen PVV-stemmeris hier te vinden.

Publicatie ‘Nieuwe scheidslijnen op de kaart’ (2013)

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkte ik aan een onderzoeksrapport over ‘Nieuwe scheidslijnen op de kaart’. Te downloaden via deze link.

De electorale kaart van Europa (2014)

Voor de Volkskrant maakte ik enkele kaarten van de electorale geografie van heel Europa. Deze werden onder andere opgemerkt door The Economist and The Washington Post

Contact

Email: jossedevoogd@gmail.com

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/jossedevoogd

Facebook: http://nl-nl.facebook.com/people/Josse-De-Voogd/614789360

Twitter: https://twitter.com/Jossedevoogd